להתחברות

הערכת תוצרי למידה

עמוד משתתף

איציק לב-ארי

איציק לב-ארי

גנטיקה מול סביבה?

האם פורסט גאמפ אינטליגנטי?

אתגר הזמן 1

ים דאלי, איציק לב-ארי, שיר מרון

אתגר הזמן 2

שרי שומך שריקי, יהודה אבישי, ניר ברזילי