Login

Sample Beit - Midrash

אתגר החומר 2 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר החומר 2

שני מנור זמר-טוב, אורטל דנינו, עומר שטרנברג

Summary

אבל – יש לי יותר מידי נושאים לכסות”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • עומר שטרנברג

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
  • עומר שטרנברג

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
  • שני מנור זמר-טוב

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 1
אתגר הזמן 1

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x
איך ניתן מענה לתלמיד כמו פורסט-גאמפ?

לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

2 Comments
  • עומר שטרנברג

  • אורית בן דוד

x

יתרון

היתרונות

היתרונות

One comment
  • עומר שטרנברג

x
החסרונות

החסרונות

One comment
  • שני מנור זמר-טוב

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
שני מנור זמר-טוב
25.11.2019 20:52

ייתכן כי לחלק מהתלמידים מתאימה יותר שיטת הוראה פרונטלית שכן עבודה בצוות והשתתפות פעילה בכיתה דורשות כישורים חברתיים שאין לכולם. כמו כן, בסוג הוראה שכזה אתגר ה”להספיק את החומר” נהיה מורכב יותר שכן דיונים בכיתה ועבודה בקבוצות אורכים זמן רב יותר מהוראה פרונטלית.

user profile image
עומר שטרנברג
25.11.2019 20:44

היתרון במענה הוא הרגשת תחושת שייכות לכלל הכיתה. גם לילדים שמתקשים בצורת למידה מסויימת. ניטרול תחושות ניכור והרגשה של מיותר ולא מחובר כפי שטונה תיאר בשירו.

user profile image
עומר שטרנברג
19.11.2019 17:19
הפתרון שנתנו עבור פורסט גאמפ מתאים גם לתלמיד כמו טונה מכיוון שפתרון זה הציג בעיה מורכבת ומעוררת מחשבה אשר עוררה התחבטות בבעיה, תלמידים שונים מציגים רעיונות או פתרונות בפני הכיתה, המורה מסכם את המסקנות והתלמידים מתרגלים בעיות דומות. בפתרון זה ניתן להנגיש לתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים אשר נמצאים באותה כיתה ולגרום להם לא להרגיש תחושת כישלון, לא לצבור חוויות קשות וכן ” לקלוט רגשות של תלמידים ולבנות איתם מערכת יחסים”. אפשר לראות זאת בשירו של טונה: “יצאתי לחיים ברגליים יחפות ” ” שעות על גבי שעות נפלתי שמה בין הכסאות” “לקלוט את הרגשות שבפנים, לבנות יחסים” .

Last Sources

Participants