Login

Sample Beit - Midrash

אתגר החומר 1 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר החומר 1

דנה רוזנאו, דורון נווה, מורן מרכוס

Summary

אבל – יש לי יותר מידי נושאים לכסות”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • דורון נווה

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 1
אתגר הזמן 1

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x
אנחנו מורים בכיתה י”א 2, איפה פספסנו? איך ניתן מענה לתלמיד כמו טונה?

 

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

One comment
  • דורון נווה

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם

 

היתרונות

היתרונות

One comment
  • דורון נווה

x
כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
החסרונות

החסרונות

One comment
  • דורון נווה

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
דורון נווה
19.11.2019 17:28
כמורים לניהול עסקי ותקשורת, אנו בוחרים כרגע להתמקד בסוגיית “טונה” בהקשר של שיעורי תקשורת. המטרה העיקרי שלנו כאנשי חינוך כאשר אנו עומדים מול תלמיד כמו “טונה” (שבכל כיתה יש מדגם של 2-3 תלמידים עם מאפיינים דומים) היא לזהות את הצדדים החזקים שלו, שהרבה פעמים הם הרבה יותר חזקים ממה שאנו חושבים. לדוגמה: טונה הוא תלמיד שעומד על שלו, נקודה זו היא מאוד חשובה בלימודי התקשורת בייחוד כאשר אנו עוסקים בלימוד אוריינות מדיה וחשיבה ביקורתית. במדדי הערכה זה נקרא שימוש חשדני בידע. במהלך שיעור תקשורת אציג שתי כתבות העוסקות באותו נושא והתלמידים יתבקשו לנתח את ההבדלים בין האופן שבו נכתבו/ הוצגו הכתבות. לתלמיד כמו טונה אשר “מעופף” ומרגיש חסר משמעות “כמו הכיפה של חנוך דאום” אנו רוצים ליצור לו תחושה של משמעות, שיהיה אקטיבי וחלק בלתי נפרד מהשיעור. ראשית, החשיבה הביקורתית, היחס לידע ושימוש חשדני בידע ובשיפוטו

Last Sources

Participants