להתחברות

הערכת תוצרי למידה

אתגר החומר 1 | מקורות

מקורות אקדמאיים (2)

תרבות הערכה – פרופ' מנוחה בירנבוים

מתוך: בירנבוים, מ׳ (עורכת) (2018 .(מחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל״ל) של מורים ותלמידים בישראל (עמ׳ 219 -240 .(תל אביב: מופ״ת
המשך

הערכה לשם למידה

הד החינוך, 81(7): 40-46, 2007
המשך

מקורות אחרים (6)

אתגר הבגרות – הבנה בכוונה

תכנון שיעורים עתירי הבנה - ויגינס ומקטאי (2013)
המשך

אתגר הזמן – הבנה בכוונה

תכנון שיעורים עתירי הבנה - ויגינס ומקטאי (2013)
המשך

אתגר החומר – הבנה בכוונה

תכנון שיעורים עתירי הבנה - ויגינס ומקטאי (2013)
המשך

ארגז כלים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מידע ונתונים (1)

הקבוצות

קובץ חלוקה לקבוצות
המשך