Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הבגרות 1 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הבגרות 1

מאי אוחיון, קארין ביטון, הילה גבאי

Summary

“אבל – אני צריכ.ה ללמד למבחן (בגרות, מיצ”ב)”

The Discussion

המקרה של טונה

x

מענה

מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • קארין ביטון

x

יתרונות

היתרונות

היתרונות

One comment
  • קארין ביטון

x

חסרונות

החסרונות

החסרונות

One comment
  • קארין ביטון

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הזמן 1
אתגר החומר 1

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x
מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

One comment
  • הילה גבאי

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם

היתרונות

היתרונות

One comment
  • קארין ביטון

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם

החסרונות

החסרונות

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
קארין ביטון
19.11.2019 17:41

אולם יחד עם שיטה מצויינת זו של הערכה חלופית החיסרון הוא כי היא לא מתאימה לכל אחד בדיוק כמו שהערכה מסורתית לא מתאימה לכל אחד. ייתכן שאם הרווחתי את טונה אני אפסיד תלמיד אחר. יחד עם זאת אני חייבת לזכור שאינני יכולה לקחת על כתפיי את המורכבויות של כל תלמיד עם היתרונות והחסרונות שלו ואל לנו לחשוש כל הזמן מאיבוד או רווח של תלמיד זה או אחר.

user profile image
קארין ביטון
19.11.2019 17:36

היתרונות של למידה מסוג כזה היא האפשרות שלא לאבד אותו, לא להשאיר אותו בטראומה, באמונה שמערכת החינוך היא מערכת כושלת : “המקצועות שלא שונו מהפלמח, כסתח על גבי כסתח” הוא פתאום לא ירגיש מיותר, “הבנתי הכל ואו ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאום” אחד מהדברים החשובים ביותר הוא לתת לתלמיד את התחושה של מסוגלות, להאמין בעצמו ואם טונה יכתוב שיר מחאה לדוגמא על נושא מסויים זה ייתן לו להרגיש שייך, מחובר, מעניין

user profile image
קארין ביטון
19.11.2019 17:32
טונה בשיר שלו מעלה תלמיד אחר. תלמיד שלא מתאים למסגרת הקלאסית הנורמלית שאנחנו מכירים וההערכה המסורתית מתאימה לו. הוא כותב בשירו: “ילד גבר, לא מעבר, הוא בסהכ בסדר הממוצע שלו ממוצע הוא לא כל כך מקשיב אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב” ” שעות על גבי שעות נפלתי שמה בין הכיסאות” הוא ועוד רבים נופלים בין הכיסאות, אותם מורים שמאמינים הבערכה מסורתית והציון הוא כל עולמם ברור כי תלמיד כמו טונה ייעלם. הערכה חלופית תוכל לתת לו מענההאופציה שלטונה יהיו מגוון אופציות לתשובות נכונות, ההכרה ביכולות אחרות של טונה, אולי הוא יוכל לכתוב עבודה בצורת מחאה היא אופציה חלופית נהדרת עבורו

Last Sources

Participants