Login

Sample Beit - Midrash

אתגר החומר 4 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר החומר 4

מירב ברקוביץ, גל דקל אשר

Summary

אבל – יש לי יותר מידי נושאים לכסות”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • מירב ברקוביץ

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
  • מירב ברקוביץ

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
  • מירב ברקוביץ

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 1
אתגר הזמן 1

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x

מענה

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

One comment
  • מירב ברקוביץ

x

יתרון

היתרונות

היתרונות

One comment
  • מירב ברקוביץ

x
החסרונות

החסרונות

One comment
  • מירב ברקוביץ

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
מירב ברקוביץ
19.11.2019 17:23

היינו מתייחסות בתחילה ליכולות של טונה, הזיקה למוסיקה (תיפוף), לדעתנות שלו ולרגישות שלו ומתחילות בחיזוקים חיוביים לחוזקות שלו ללא קשר למשימות פדגוגית, לציין בפניו שאנו מבחינות היכולות שלו ובייחודיות שלו ורוצות לאפשר לו לבטא אותן במשימות לימודיות. היינו מתאימות לו הערכות חלופיות המתייחסות ליכולות אישיות, ובעלות אופי הערכה משולבת וחוצת דיסציפלינות כדי לעורר בו עניין והתלהבות, היינו נותנות דגש לדעתנות וליצירתיות שלו ומאפשרות יחס לתשובה שמאפשר מגוון תשובות נכונות.

Last Sources

Participants