Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הזמן 3 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הזמן 3

נועה לרבוני, טל רולניצקי, פזית גלוגאו

Summary

“אבל – העבודה הזו קשה מדי ופשוט אין לי זמן לעשות אותה”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • טל רולניצקי

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
  • טל רולניצקי

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
  • טל רולניצקי

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 2
אתגר החומר 2

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x

מענה

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

One comment
  • פזית גלוגאו

x

יתרון

היתרונות

היתרונות

One comment
  • נועה לרבוני

x

חסרון

החסרונות

החסרונות

One comment
  • נועה לרבוני

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
טל רולניצקי
19.11.2019 17:18

ישנם הרבה תלמידים ותלמידות כמו טונה ויכולת של המחנכים לתת יחס אישי לכעל תלמיד, בטח בכיתות של מעל 35 תלמידים קטנה עד בלתי אפשרית.

user profile image
טל רולניצקי
19.11.2019 17:16

התלמיד והתלמידה מקבלים יחס אישי, יחס תומך והמון הכלה. התלמיד והתלמידה זוכים להראות את היכולות שלהם ולממש את העצמי שלהם.

user profile image
טל רולניצקי
19.11.2019 17:15

אנחנו חושבים כי ניתן לתת מענה לתלמידים כמו טונה בעזרת יותר משימית של הערכה חלופית. משימות כגון אלו יתנו מקום ליצירתיות של התלמיד או התלמידה ויאפשר להם להתבטא מתוך היכולות האישיות שלהם ולא דרך היכולות המסורתיות שבית הספר מנסה לקדם. בנוסף תלמיד כמו טונה חייב לקבל יחס אישי מהמחנכת ומהמורים שימשכו אותו למעלה ויעבדו איתו על מימוש עצמי והערכה עצמית שלא תלויה בציונים.!!!

Last Sources

Participants