Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הזמן 1 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הזמן 1

ים דאלי, איציק לב-ארי, שיר מרון

Summary

“אבל – העבודה הזו קשה מדי ופשוט אין לי זמן לעשות אותה”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • שיר מרון

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

מעבר לקבוצות אחרות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 1
אתגר החומר 1

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x
אנחנו מורים בכיתה י”א 2, איפה פספסנו? איך ניתן מענה לתלמיד כמו טונה?

 

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

One comment
  • איציק לב-ארי

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם

 

היתרונות

היתרונות

One comment
  • איציק לב-ארי

x
כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
החסרונות

החסרונות

One comment
  • איציק לב-ארי

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות אחרות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
שיר מרון
19.11.2019 17:23
תלמיד כמו טונה מחפש על פי מילות השיר יותר מקום להתבטא כאינדיבידואל. הוא מרגיש כי מנסים למקם אותו בתוך “שבלונת התלמיד”. מענה פדגוגי מתאים לטונה יכול להתבטא במשימות הערכה חלופיות, במרחבי  למידה שונים המאפשרים למידה שאינה מחייבת ישיבה אל מול שולחן, יחס אישי והרחבת תחומי הידע. בדומה למענה שניתן לפורסט גאמפ, גם תלמיד כמו טונה יכול להנות ולהרוויח מדרכי הערכה חלופיות המאפשרות ביטוי של יכולות מגוונות ביניהן: יצירתיות, כתיבה, דמיון. דרכי הערכה חלופיות מאפשרות גם יותר ביטוי עצמי ואישי של התלמיד, ומאפשרות לראות אותו כאדם הוליסטי ולא כציון בלבד. משימות של הערכה חלופית דורשות מהתלמיד לקיחת אחריות ולמידה עצמית. בנוסף, מתאפשרת למידה רחבה ומעניינת יותר. גם הנוכחות של איש צוות נוסף יכולה לתרום לתלמיד כמו טונה. נוכחות של איש צוות נוסף תאפשר למידה בקבוצות, ביצוע משימות לא שגרתיות ואף למידה חוץ כיתתית. איש צוות נוסף המאפשר חלוקה של הכיתה ומתן יחס אישי יותר לכל תלמיד. למידה כזאת תאפשר לתלמיד כמו טונה לבטא את היכולות שלו ולהתנסות בלמידה חדשנית. למידה מצומצמת ואישית תאפשר היכרות מעמיקה יותר עם התלמידים ואישיותם, במטרה לצמצם את תחושת ה”בובות בובות” ולהתאים את הלמידה אליהם.

Last Sources

Participants