להתחברות

הערכת תוצרי למידה

עמוד משתתף

אלעד אריאל

אלעד אריאל

גנטיקה מול סביבה?

האם פורסט גאמפ אינטליגנטי?

אתגר החומר 3

רונית אדר, הדר חדד, אלעד אריאל

אתגר הבגרות 2

איה מרגלית, מנחם עוז, אוריין עותמי דמארי