Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הזמן 5 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הזמן 5

גלית חיימוביץ, הילה כהן

Summary

“אבל – העבודה הזו קשה מדי ופשוט אין לי זמן לעשות אותה”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

2 Comments
 • גלית חיימוביץ

 • אורית בן דוד

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
 • גלית חיימוביץ

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
 • גלית חיימוביץ

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 2
אתגר החומר 2

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x

מענה

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

3 Comments
 • הילה כהן

 • גלית חיימוביץ

 • אורית בן דוד

x

יתרון

היתרונות

היתרונות

2 Comments
 • הילה כהן

 • גלית חיימוביץ

x

חסרון

החסרונות

החסרונות

2 Comments
 • הילה כהן

 • גלית חיימוביץ

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
אורית בן דוד
25.11.2019 17:24

גישה זו תתן פיתרון בדיוק לבעיות אותן מעלה טונה בשירו. כך הוא יוכל להביע את עצמו ולא להרגיש בורג קטן במערכת מיושנת.

user profile image
גלית חיימוביץ
23.11.2019 18:36

התאמות כאלו כגון יצירת אפשרויות שונות ללמידה ולהערכה , בניית תוכניות שיאפשרו התייחסות ליכולות אישיות שונות, לקצב התפתחות אישי מצריכות זמן הערכות רב, גם לבנייתן, גם ליצירת תשתית והערכות, גם להטמעה . אבל חייבים להתחיל אחרת זה לא יקרה….

user profile image
גלית חיימוביץ
23.11.2019 18:09

כל היתרונות הוצגו בסעיף הראשון תוך הצגת המענה הפדגוגי.

user profile image
גלית חיימוביץ
23.11.2019 18:08
הוראה מותאמת אישית וראיית התלמיד כמובן תיתן פיתרון טוב יותר מהקיים היום. ברגע שאופן הלמידה יהיה אקטיבי ויצור משמעות זה יאפשר לתלמידים מסויימים לקלוט את החוצר (הניגוד ללמידה בשיטת המשפך בה המורה שופך את החומר והתלמידים צריכים לקלוט ללא פעילות אקטיבית ויצירת משמעות שממנה יבינו). בטקסט כתוב “כשהדלת נטרקת והכיתה משתתקת למדנו איך לנתק את המחשבות”. אם תהיה אפשרות לחשיבה ביקורתית ואפשרות למגוון תשובות נכונות זה גם יאפשר יותר שימוש ביצירתיות וגם יאפשר חוויות הצלחה ליותר תלמידים שמחושבים אחרת, ברגע שיש רק תשובה אחת נכונה אז יש יותר תחושה של ” נפלתי שמה בין הכסאות, מאמין לכל נכשל, אומר אמן לתוצאות”. ברגע שיתייחסו לתלמיד כאדם בעל מגוון יכולות אישיות וכישורים מלבד כישורי למידה מסורתיים הוא יוכל להביא עצמו לידי ביטוי במקומות בהם הוא חזק, להצליח, להיות בעל מוטיבציה גבוהה יותר בשל חוויות הצלחה והערכה. תחושות כגון “ישבתי מיותר….איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי…לקלוט רגשות שבפנים, לבנות יחסים….איך תלמדו אותי לחלום?” ילכו ויפחתו.

Last Sources

Participants