Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הזמן 4 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הזמן 4

עלמה סובול, שרה אוחנה, אורטל ארביאן

Summary

“אבל – העבודה הזו קשה מדי ופשוט אין לי זמן לעשות אותה”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

3 Comments
 • אורטל ארביאן

 • אורטל ארביאן

 • שרה אוחנה

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
 • שרה אוחנה

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

2 Comments
 • עלמה סובול

 • שרה אוחנה

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 2
אתגר החומר 2

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x

מענה

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

2 Comments
 • אורטל ארביאן

 • אורטל ארביאן

x

יתרון

היתרונות

היתרונות

2 Comments
 • עלמה סובול

 • מירב ברקוביץ

x

חסרון

החסרונות

החסרונות

One comment
 • שרה אוחנה

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
שרה אוחנה
19.11.2019 17:27

הדרישה מהמורה היא רבה מאוד להיות יצירתי להשקיעה המון זמן ומחשבה והבעיה היא שהמורה לא מתוגמלת למאמץ הרב שנידרש ממנה.

user profile image
שרה אוחנה
19.11.2019 17:25
דרכים ללמד בצורה מעניינת יותר למידה אקטיבית שיוצרת רצון ללמוד ולחקור. דוגמה במגמת נהול עסקי אפשר לתת לתלמידים אפשרות לפתוח עסק לנהל אותו לקבל החלטות כלכליות ולבחון את התוצאות הכלכליות לדון ולהסיק מסקנות להבין מה הוביל להצךחה או לכשלון של העסק. מתוך חויה כזו התלמידים יבינו יותר את החוקים העסקיים והכלכליים הקיימים כי הוא היה פעיל בלמידה. התלמידים העריכו את עצמם דרך התוצאות של העסק שהם הקימו ונהלו. דרכים נוספות הם דיונים בכיתה אפשרות למגוון תשובות נכונות לפתרון בעיות כלכליות. עלמה על מתמטיקה. כאשר אתה מזהה תלמיד עם כשרון שירה כמו טונה יש אפשרות לתת לו לכתוב את הכללים בנושא המתמטי הנלמד בחרוזים ותלמיד מוסיקאלי יוכל לתופף לצידו בזמן שמקריא את הטקסט שכתב. ללא ספק בלמידה כזו מעניינת ומגוונת הלמידה תיהיה הרבה יותר משמעותית ותיגע גם בתלמידים כמו טונה.
user profile image
עלמה סובול
19.11.2019 17:07

הכביכול חיסרון הוא שלא מכסים את כל חומר הלימוד הקלאסי ומעמיקים בסוגיות נקודתיות במקום זה, כך שקיים קונפליקט עם דרך ההערכה הקיימת. שכל תלמיד בעצם לומד משהו אחר מתוך השקפותיו וניסיונו ויכול להגיע לתובנות אחרות ולפעמים לא לפי הזרם. שונות מפחידה את המערכת כרגע.

user profile image
שרה אוחנה
19.11.2019 17:02

התלמיד כמו טונה יוכל להוציא את הכשרונות שלו החוצה כי ניתנת לו האפשרות לפרוץ החוצה דרך למידה שמעוררת חשיבה ומעוררת חושים ולא מצומצם לתבנית מאןד ספציפית. ככל שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונים, ככל שיש למידה מגוונת יותר כך יש יכולת להפרוח ולגדול ולתרום הרבה יותר לעצמיך ולחברה כולה.

Last Sources

Participants