Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הבגרות 5 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הבגרות 5

גת קורל, אורית בן דוד

Summary

“אבל – אני צריכ.ה ללמד למבחן (בגרות, מיצ”ב)”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
  • אורית בן דוד

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
  • אורית בן דוד

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
  • אורית בן דוד

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הזמן 5
אתגר החומר 5

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x
איך ניתן מענה לתלמיד כמו פורסט-גאמפ?

 

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

One comment
  • גת קורל

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם

 

היתרונות

היתרונות

One comment
  • גת קורל

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם

 

החסרונות

החסרונות

One comment
  • גת קורל

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
אורית בן דוד
25.11.2019 17:19

גם במקרה של טונה החיסרון בגישה זו הוא שיש צורך ביחסים טובים בין האנשים בקבוצה כמו גם רצון להשתתף אחרת גישה זו לא תהיה יעילה.

user profile image
אורית בן דוד
25.11.2019 17:17

היתרונות בשיטת לימוד זו הן בכך שטונה יוכל להשתתף, להביע את דעותיו ולמצוא את הנקודות החזקות שלו בלימוד הקבוצתי ובפרוייקטים שונים. הוא יפתח יכולות נוספות כמו היכולת להתדיין וחשיבה ביקורתית. היצירתיות שלו תוכל לבוא לידי ביטוי ולתרום לחברים הנוספים בקבוצה.

Last Sources

Participants